Innowacja – to nie takie trudne

W czwartek 7 czerwca odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie nauczycieli pracujących w sieci współpracy i samokształcenia wspierających ucznia zdolnego. Poświęcone ono było zmianom w sposobie zgłaszania i dokumentowania innowacji. W myśl rozporządzenia innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

W stosunku do obecnego stanu prawnego zmiany polegają na:
– zniesieniu konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu,
– zniesieniu wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej.

Oznacza to, że szkoła będzie samodzielnie podejmowała decyzję jakie innowacje będzie prowadziła, realizowała, dokumentowała itp.

Linki do dokumentacji innowacji:
https://drive.google.com/file/d/0BwO9SVJT8wCSS1lTNlJJNU5oWnc/view
https://drive.google.com/file/d/0BwO9SVJT8wCSOVhpcmRJSDJ4bE0/view
https://drive.google.com/file/d/0BwO9SVJT8wCSSUFPWmhPR0F3alk/view
https://drive.google.com/file/d/0BwO9SVJT8wCSQXNZRkRoLXNmWmc/view

Ponadto uczestnicy mieli okazję posłuchać jak realizuje się jedną z innowacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie. Autorka przedstawiła krok po kroku sposób postępowania od pomysłu, poszukiwania osób wspierających, poprzez odpowiednią dokumentację i realizację zadań aż do ewaluacji całego przedsięwzięcia. Dokumentacja innowacji wraz z kartami pracy dostępna jest na stronie ośrodka w zakładce Dobre Praktyki – http://odm.pcpppidn.eu/praktyki/
Na koniec spotkania uczestnicy dokonali retrospekcji działań sieci w całym roku szkolnym oraz przedyskutowali kierunki rozwoju na kolejny rok.
Dziękujemy za efektywną i inspirującą pracę oraz życzymy udanego wypoczynku wakacyjnego.

koordynatorki Iwona Rogowska i Teresa Walczak