Nie działaj sam – w grupie łatwiej, efektywniej i przyjemniej.

Pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych już za nami. „Nie działaj sam – w grupie łatwiej, efektywniej i przyjemniej” takie hasło przyświecało uczestnikom spotkania. Wspólnie zaplanowaliśmy wymianę doświadczeń i warsztaty „dobrych praktyk”, podczas których wszyscy członkowie sieci będą mogli podzielić się swoimi sukcesami, zaprezentować własne rozwiązania dydaktyczno-metodyczne i wzbogacić swój warsztat. Udało nam się również przedstawić pomysł wspólną platformę wymiany materiałów i pomysłów, z której korzystać będą członkowie sieci.

Spotkanie wzbogaciło połączenie online z moderatorką międzynarodowej grupy współpracy i doskonalenia DaFLehrer Online (Francja/Rosja), która opowiedziała nam jak efektywnie pracować w sieci nauczycieli, a także przedstawiła możliwości samokształcenia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii podczas zajęć języka niemieckiego.. Wspierać będziemy również konkursy językowe, imprezy szkolne. Spotkania odbywać się będą zgodnie z harmonogramem – następne spotkanie już w lutym – zapraszamy wszystkich chętnych – wystarczy tylko wypełnić zgłoszenie.

Alicja Skoczylas