Konferencja metodyczna „Praca nauczyciela z dzieckiem ze spektrum autyzmu”

Uczniowie ze spektrum zaburzeń autystycznych są bardzo różnorodną grupą zarówno
pod względem funkcjonowania społecznego, komunikacyjnego, jak i intelektualnego.
Autyzm może mieć różne postacie, a funkcjonowanie dzieci może być bardzo różnorodne. Jacy są więc uczniowie ze spektrum autyzmu i jak z nimi pracować? Temu problemowi poświęcona była konferencja, która odbyła się 11 grudnia 2018r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Konferencję przygotowała i przeprowadziła Beata Cześniuk,
Wzięło w niej udział 28 nauczycieli. Podczas spotkania odniesiono się do  triady zaburzeń autyzmu i omówiono jej wpływ na  funkcjonowanie dzieci.  Przedstawiono również podstawowe trudności edukacyjne uczniów ze spektrum autyzmu i zwrócono uwagę
na zasady w pracy z dziećmi z autyzmem. Odniesiono się do faktów i mitów związanych
z autyzmem. Omawiane zagadnienia zostały zilustrowane filmami oraz cytatami
z wypowiedzi osób z autyzmem.