Warsztaty KLANZY „Kodowanie bez prądu – wprowadzenie w świat programowania”.

W dniu 28 listopada 2018r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyły się warsztaty KLANZY pt. „Kodowanie bez prądu – wprowadzenie w świat programowania”.
Warsztaty poprowadziła Pani Lucyna Bzowska – wieloletni nauczyciel i pedagog –trenerka III stopnia PSP i A KLANZA , superwizor, autorka publikacji i artykułów kierowanych do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
W warsztatach wzięło udział 21 nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej.
W programie były zabawy i gry wprowadzające dzieci w kodowanie bez użycia komputerów. Pani pokazała nauczycielkom przykłady zabaw wprowadzających w programowanie, rozwijających logiczne myślenie, kreatywność, analizowanie i rozwiązywanie problemów, kodowanie i odczytywanie informacji, przekładanie kodu na konkretne działania oraz sposoby samodzielnego wykonania plansz i rekwizytów do działań. Były również zabawy rytmiczne i ruchowe.

Z arkusza ewaluacyjnego widać, że warsztaty bardzo podobały się uczestniczkom, przeprowadzone były profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem Pani prowadzącej.

Opracowanie: Sławomira Szatarów