FINAŁ XXVI POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Dnia 11 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie spotkali się finaliści Powiatowego Konkursu Matematycznego na poziomie szkół podstawowych. W etapie tym uczestniczyło 37 uczniów z 16 szkół podstawowych powiatu głogowskiego i polkowickiego.
Wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce: Filip Fijałkowski SP 9 w Głogowie
I miejsce: Jan Szabłykin SP Aslan w Głogowie
II miejsce: Oskar Chwaszcz SP 13 w Głogowie
III miejsce: Gracjan Stępień SP 3 w Głogowie
III miejsce: Szymon Suszczyński SP Aslan w Głogowie

Pozostałym uczniom gratulujemy udziału i godnej rywalizacji w matematycznych zawodach. Rezultaty osiągnięte przez wszystkich finalistów są rozesłane do szkół biorących udział w konkursie.
Konkurs okazał się dla uczestników umiarkowanie trudny. Wszyscy poradzili sobie świetnie z obliczaniem wieku dziewcząt oraz z obliczaniem objętości wydrążonego sześcianu.. Poprawnie też obliczali pola trójkątów równoramiennych prostokątnych powstałych przez dorysowanie ich do kwadratu . Problem dotyczący prędkości, drogi i czasu, dla niektórych uczestników okazał się dość trudny. Natomiast wyzwaniem okazało się wybranie trzech spośród 2017 ułamków, których iloczyn jest równy jeden . Po rozgrywkach uczestnicy konkursu mieli okazję obejrzeć film w wykładem z matematyki dla młodzieży pt. „Kilkanaście zadań, o których nie wiedzieliście, że o nich nie wiedzieliście”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów. Konkurs honorowym patronatem objęli Prezydent Miasta Głogowa, Starosta Głogowski, oraz Wydawnictwo Logi. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 zadbała o poczęstunek oraz nagrody dla laureatów tak jak i instytucje patronujące konkursowi .

Doradca metodyczny Teresa Walczak