Głogowskiej szkoły Matematycznej

Nauczyciele matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych w dniach 24 i 25 marca br. uczestniczyli w warsztatach , które między innymi miały zwrócić ich uwagę na ciekawe problemy matematyczne. Zajęcia, które odbyły się w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie prowadzili Małgorzata Mikołajczyk i Krzysztof Omilijanowski, dydaktycy i popularyzatorzy matematyki, pracownicy Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestnicy mieli okazję rozwijać swoją wyobraźnię przestrzenną wykonując wiele rozmaitych ćwiczeń na siatkach sześcianu. Poznali algorytm rysowania przekrojów wielościanu. Przećwiczyli poprawne formułowanie zadań geometrycznych na przykładach problemów dotyczących czterech środków trójkąta.

Zwrócili uwagę na zastosowanie zasady Cavalieriego w obliczaniu objętości brył. Nauczyciele mieli też okazję przekonać się, że w matematyce zamiast języka granicznego warto używać języka przybliżeń.

Można operować obrazem zamiast tekstem, gdyż obraz tworzy się budując pewne struktury. Prowadzący przedstawili przykład wykorzystania programu Geogebra. Pozwala on na operowanie całymi strukturami, nie tylko fragmentami całości, jak również umożliwia zauważenie podobieństwa tych struktur.

Kolejna część warsztatów matematycznych odbędzie się za dwa tygodnie.

Doradca metodyczny
Teresa Walczak