• odm-podstawa
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego

W dniu 9.11.2016r. w sali sportowej Gimnazjum nr 2 w Głogowie odbyła się konferencja metodyczno- szkoleniowa pt.”Podstawy w nauczaniu techniki gry tenisa ziemnego”. Wzięło w niej udział 22 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich typów szkół (podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Prowadzący trener II klasy tenisa ziemnego Pan Jarosław Blida zaprezentował sprzęt do nauki tenisa ziemnego… Czytaj wiecej →

9 listopada 2016 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyła się konferencja metodyczna pod hasłem: „Jak pozyskać rodziców do współpracy?” W konferencji udział wzięło 19 nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkoli powiatu głogowskiego. Konferencję przygotowała i przeprowadziła mgr Małgorzata Jabłońska – Szewców – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej. Program konferencji obejmował następujące zagadnienia: Znaczenie relacji szkoła-rodzina Poziomy… Czytaj wiecej →

Dnia 04.11.br. w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie odbył się V Powiatowy Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Samouczek”, w którym wzięło udział 13 drużyn ze szkół podstawowych naszego powiatu. W konkursie uczestniczyli zawodnicy ze Szkół Podstawowych w Wilkowie, Jaczowie i Jerzmanowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli, Zespołu Szkół w Przedmościu oraz z głogowskich Szkół Podstawowych nr… Czytaj wiecej →

Swoje działania rozpoczęła Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej. Pierwsze spotkanie miało miejsce 19 października 2016r. Uczestniczyło w nim 19 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli powiatu głogowskiego. Celem organizacyjnego spotkania była integracja oraz diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestników – co stanowiło podstawę wytyczenia szczegółowego planu dalszych działań. Program spotkania obejmował następujące… Czytaj wiecej →

Pozytywne wzmocnienie jest niezwykle ważne w procesie kształtowania charakteru młodego człowieka. Dorośli zaangażowani w ten proces rozumieją wagę częstych nagród i konieczność nawiązywania życzliwych interakcji z uczniami. Pozytywne wzmocnienie buduje przede wszystkim poczucie własnej wartości poprzez sprawienie, że uczeń czuje się ważny i kompetentny. 7 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie nt. Superwizja pilotażu projektu… Czytaj wiecej →

Współpraca w ramach sieci staje się coraz bardziej powszechną metodą pracy. Sieć jest formą pracy, która umożliwia samokształcenie i kooperację, ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. Jedną z sieci działających w naszym ośrodku jest Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Pracujących z Uczniem Zdolnym. W bieżącym roku szkolnym członkowie sieci uczestniczyli już… Czytaj wiecej →

Scroll To Top