Konferencja „Neurodydaktyka w praktyce szkolnej”

Dnia 18 kwietnia w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyła się konferencja
pt. „Neurodydaktyka w praktyce szkolnej” Celem jej było przekazanie wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat szeroko rozumianej neurodydaktyki. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z biologią mózgu, neurodydaktyką, psychologią, pedagogiką. Prowadzący Pani Maria Brzostowska wyjaśniła znaczenie i rzeczywistą rolą neurobiologii w edukacji, autorytetu nauczyciela, znaczenia kompetencji, jakie kreuje szkoła poza jej środowiskiem społecznym, mózgami uczniów i ich nauczycieli. Konferencja skierowana była do nauczycieli katechetów oraz innych nauczycieli zainteresowanych tematyką. Wzięło w niej udział 20 nauczycieli.

Alina Kowalewicz – Społeczny Doradca Metodyczny ds. Katechezy