Innowacja – to nie takie trudne

W roku szkolnym 2017/ 2018 w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie jest prowadzona metodyczna innowacja o nazwie „ Z frazeologią za pan brat- od ścieżki dydaktycznej do konkursu systemem iVote”. Jej autorkami i realizatorkami są nauczyciele szkoły, panie: Elżbieta Frankowska- Cyfra i Małgorzata Korzeniewska.

Przedsięwzięciu przyświeca cel  upowszechnienia wśród dzieci- w sposób nieszablonowy-  wiedzy o polskiej frazeologii z jednoczesnym wpływem na ich umiejętności posługiwania się frazeologizmami w mowie i piśmie. Działania metodyczne zostały  oparte nie tylko na wiedzy i wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań TIK, ale także na pedagogice zabawy i grywalizacji.

Innowacją, która dotyczy zajęć przedmiotowych z języka polskiego,  zostali objęci uczniowie klas IV-VII.  Przewidywany czas realizacji założeń pomysłu  – od 1 września 2017r. do 31 maja 2018r.

Wszystkie dokumenty potrzebne do wprowadzenia tych działań innowacyjnych są przedstawione w zakładce DOBRE PRAKTYKI. Zachęcamy do poznania ich oraz korzystania z doświadczeń koleżanek, które dzielą się sprawdzonymi pomysłami.

Doradca metodyczny

Teresa Walczak