Konferencja metodyczna „Dziecko z zaburzeniami odżywiania”

Zaburzenia odżywiania to wyjątkowo trudny temat, który dotyka coraz młodsze dzieci. Niepokojący jest fakt rosnącej liczby dzieci z zaburzeniami odżywiania. W okresie dzieciństwa może mieć początek cała gama zaburzeń odżywiania o podłożu  psychologicznym.

Temu problemowi poświęcona była konferencja, która odbyła się 20 lutego 2018r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Konferencję przygotowała i przeprowadziła Beata Cześniuk. Podczas spotkania zapoznano nauczycieli z przyczynami i symptomami zaburzeń odżywiania u dzieci. Omówione zostały następujące zaburzenia odżywiania: jedzenie selektywne, neofobia żywieniowa, łaknienie spaczone, ortoreksja i bigoreksja, a także  anoreksja i bulimia.

Zwrócono uwagę na czynniki wyzwalające chorobę oraz na ważną rolę rodziny jako głównego środowiska, w którym kształtowane są zwyczaje żywieniowe. Podkreślono konieczność ustalenia, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami odżywiania, a kiedy sytuacja mieści się jeszcze w granicach normy i chodzi tylko o nasze wyobrażenia na temat ilości pokarmu jaką dziecko powinno spożywać.

Zwrócono uwagę na niebezpieczne skutki zaburzeń odżywiania u dzieci oraz przedstawiono sposoby leczenia tych zaburzeń. Jak w każdej chorobie, również w przypadku zaburzeń odżywiania nie do przecenienia jest jak najwcześniejsze dostrzeżenie problemu oraz podjęcie odpowiednich oddziaływań. Podczas konferencji poruszony został też temat mody na odchudzanie – czyli czy „atrakcyjny równa się szczupły?”.

Omawiane zagadnienia zostały zilustrowane licznymi filmami i cytatami z wypowiedzi osób chorujących na zaburzenia odżywiania.

Beata Cześniuk

Dziękuję za udział w konferencji.