KOLEJNE ZAJĘCIA OTWARTE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W WOLSZTYNIE

17 stycznia 2018r. w Zespole Szkół  Zawodowych w Wolsztynie miałam przyjemność po raz kolejny prowadzić interdyscyplinarną lekcję otwartą pt. Spot, slogan, logo, czyli o międzynarodowym żargonie reklamy. Lekcja ukazała korelację międzyprzedmiotową pomiędzy językiem obcym, językiem obcym specjalistycznym, przedmiotami zawodowymi i językiem ojczystym. Celem zajęć była prezentacja specyficznej terminologii z zakresu wybranej dziedziny (tj. reklamy) o charakterze internacjonalnym i jej praktyczne zastosowanie.

Lingwiści definiują języki specjalistyczne jako te, które „różnią się […] swym stosunkiem do języka ogólnego, zachowują bowiem jego system gramatyczny, a zmieniają tylko słownictwo, którego elementy są często zapożyczone z języków obcych” (STJ). Język specjalistyczny bywa analizowany w kategoriach terminologicznych żargon, profesjolekt, język zawodowy. Ostatni termin przyjął się w dydaktyce, stając się podstawą nazewniczą przedmiotu: język obcy zawodowy. Badacze podkreślają, że język specjalistyczny „różni się od języka ponaddialektalnego przede wszystkim słownictwem fachowym, niejednokrotnie zawierającym wiele internacjonalizmów oraz składnią, jak również częstotliwością określonych form gramatycznych” (Chłopicka-Wielgos, Pukas-Palimąka 1996:70).

W trakcie warsztatów wykorzystałam technologię informacyjno-komunikacyjną, w szczególności tablicę interaktywną, aplikację kahoot.it oraz portal changefaces. Uczniowie rozpoznawali logo i logotypy, analizowali reklamy komercyjne i społeczne, przekształcali angielskie slogany reklamowe oraz tworzyli własne. W ramach podsumowania zajęć uczniowie opracowywali okładki zeszytów do języka obcego zawodowego wraz ze sloganem poprzez aplikację Toony.tool.com.

Dziękuję Pani dr Irminie Kotlarskiej za zaproszenie do Wolsztyna. Uczniom dziękuję za wspaniałą pracę, a nauczycielom za inspirujące rozmowy.

Urszula Majdańska-Wachowicz