Jeszcze raz o dowodzeniu w szkole podstawowej

Głogów, 28.09.2018r.

Jeszcze raz o dowodzeniu w szkole podstawowej

Dowód jest fundamentem matematyki i równie bez wątpienia stanowi jedną
z największych trudności, jakie napotykamy w nauczaniu matematyki. Jeśli to aż taka trudność, to może w szkole nie należy w ogóle uczyć dowodzenia? Zamiast istoty matematyki uczylibyśmy tylko posługiwania się nią – może to wystarczy? Takie zagadnienia między innymi poruszane były na konferencji otwarcia dla nauczycieli matematyki, która odbyła się w dniu 26 września 2018 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zorganizowała ją i poprowadziła Teresa Walczak doradca metodyczny matematyki. Nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych powiatu głogowskiego mieli okazję poznać argumenty, dlaczego realizując nową podstawę programową warto uczyć dowodzenia, jak zachęcić do tego uczniów i w jaki sposób pokazać wykorzystanie umiejętności dowodzenia w życiu codziennym. Przedstawiono przykład nauczania tej trudnej umiejętności krok po kroku. Uczestnicy spotkania chcą pokazywać matematykę jako wyjątkową dziedzinę, w której rządzi logika, a prawdę można zawsze określić jednoznacznie i ze stuprocentową pewnością. Bez idei dowodu ten świat nie istnieje.
Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali nad wybranymi zmianami w prawie oświatowym obowiązującymi od 1.09.2018r. Mieli okazję zapoznać się z kierunkami polityki oświatowej państwa w tym roku szkolnym oraz wynikającymi z nich propozycjami szkoleniowymi przygotowanymi przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego.
Na zakończenie konferencji nauczyciele zostali zaproszeni do współpracy w organizacji różnych przedsięwzięć matematycznych w nowym roku szkolnym.

Z życzeniami satysfakcji z wykonywanej pracy, inspiracji do działania, dobrej współpracy oraz wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym

Doradca metodyczny Teresa Walczak