Sprawozdanie z przebiegu konferencji metodycznej „Sposób na ucznia”

Sprawozdanie z przebiegu konferencji metodycznej
dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych
na temat:

Sposób na ucznia

Skutecznie nauczony uczeń poradzi sobie zarówno z rozpoznaniem problemu, zaplanowaniem strategii rozwiązania jak i samym rozwiązaniem wraz z podaniem odpowiedzi. Ale jak zmusić ucznia do myślenia? Jakie problemy wybrać i skąd, aby te umiejętności kształcić? Jaką drogą go do tej poszukiwanej odpowiedzi prowadzić, i co ważniejsze- czy nauczyciel powinien ucznia prowadzić, czy tylko podpuszczać ? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania miało miejsce na konferencji dla nauczycieli matematyki w dniu 16 maja 2018 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zorganizowała ją i poprowadziła Teresa Walczak– doradca metodyczny matematyki.
Nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych powiatu głogowskiego mieli okazję uświadomić sobie jak można podnosić poczucie własnej skuteczności u dzieci . Dla nauczycieli tego przedmiotu istotne jest właściwe dobranie problemów, które będą interesujące dla ucznia, o odpowiednim stopniu trudności , aby każdy mógł podjąć się próby rozwiązania. Uczestnicy spotkania dostrzegali różne funkcje zadań: w zadaniach na początek, w zadaniach wynikających z zadań, w zadaniach zamykających lekcję, ale nie dających spokoju. Przeanalizowali przykłady różnych problemów oraz sposób dyskutowania o nich z uczniami.
Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję do obejrzenia fragmentu wykładu pani prof. dr hab. Małgorzaty Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego, która mówiła: „Uczenie się matematyki może być emocjonującą przygodą, ale nie zawsze nią jest w polskich szkołach. Będzie nią tylko wtedy, gdy „pozwolimy dzieciom myśleć, rozwiązywać problemy, pokonywać trudności, odkrywać różne strategie rozwiązania, cieszyć się ciekawymi pomysłami, emocjonować procesem dochodzenia do rozwiązania, dyskutować i argumentować” . Na zakończenie nastąpiła wymiana myśli dotycząca różnych strategii nauczania matematyki i postawy nauczyciela z tym związanej.
Dziękuję za pozytywne komentarze oraz aktywny udział w konferencji

Teresa Walczak