III FESTIWAL TALENTÓW „TĘCZOWA GALA”

„Nawet z pozoru najdziwniejsza, najskromniejsza pasja
jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym”
Stephen King

III FESTIWAL TALENTÓW
„TĘCZOWA GALA”

W każdym dziecku drzemią wspaniałe możliwości, talenty i pasje. Talenty są różne, ale łączy je jedno – warto je odkryć i rozwijać. 25 kwietnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbył się III Festiwal Talentów „Tęczowa Gala”. Festiwal skierowany był do uczniów, którzy posiadają różnorodne pasje, talenty i chcą je zaprezentować szerszej publiczności. Organizatorami przedsięwzięcia były Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

W Festiwalu wzięło udział 39 uczestników, którzy indywidualnie lub zespołowo zaprezentowali swoje talenty i pasje. m.in. talenty plastyczne, muzyczne, taneczne, recytatorskie, wokalne, kabaretowe oraz pasje fotograficzne i motoryzacyjne. Festiwal był okazją do realizacji marzeń artystycznych uczniów i dał im możliwość autoprezentacji. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową statuetkę oraz dyplom za udział w festiwalu. Największą nagrodą były jednak gromkie brawa publiczności.

Na Gali gościnnie wystąpił Zespół Fala ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie. Natomiast uczniowie klasy IIId i Vb Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie wykonali piosenkę pt. Tęczowa Gala, która została specjalnie skomponowana na tą uroczystość.

Dziękujemy za udział w Festiwalu i zapraszamy za rok
Beata Cześniuk