Teresa Walczak

Doradca metodyczny matematyka
adres e-mail: walczak.teresa@gmail.com
telefon kom.: 691-165-046
nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich
w Głogowie

Kwalifikacje:

Nauczyciel dyplomowany

Ekspert ds. awansu zawodowego

Edukator MEN

Egzaminator OKE z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w szkole podstawowej, gimnazjum

Miejsce pracy:
            Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie
Pl.Mieszka I 22, tel. 76 8347163

PCPPPiDN w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38, tel. 76 833 32 11

Dyżur w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3
środa:   10:00-15:00

czwartek:10:30- 14:30

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zakres wsparcia doradcy:
– Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów metodycznych, konsultacji
indywidualnych, zespołów samokształceniowych
– Organizowanie matematycznych konkursów dla dzieci i młodzieży
– Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli
– Inspirowanie do poszukiwania i wdrażania nowych metod i form pracy
– Rozwijanie umiejętności metodycznych, podejmowanie działań innowacyjnych
– Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym – ekspert w zakresie awansu
zawodowego nauczyciela
– Prowadzenie zajęć otwartych oraz prezentacja pracowni i warsztatu pracy
– Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego

Zapraszam do współpracy