Szkolenia informacyjne dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w 2021r

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie  wraz
z doradcami metodycznymi serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na szkolenia dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty oraz na egzaminie maturalnym w 2021r.

Szkolenia odbędą się w terminie od 20.01.2021r. – 28.01.2021r. w formie online , poprowadzą je doradcy metodyczni PODM w Głogowie, którzy zostali przeszkoleni przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Każde szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne, dla chętnych nauczycieli przewidziane są także konsultacje po zakończeniu szkolenia. Kontakt e-mail i telefoniczny do doradcy metodycznego jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „doradcy metodyczni”.

Dyrektor PODM Barbara Krzywulicz

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu pod numerem telefonu 76 838 42 93

W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia

Link do platformy zostanie przesłany dzień przed szkoleniem do osób, które zgłosiły swój udział w szkoleniu na indywidualny e- mail.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ INFORMACYJNYCH – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE w 2021r – pobierz