WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele

W terminie od 26 marca 2020 r. do 10.04.2020 r. funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie nadal zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to w dalszym ciągu zawieszenie szkoleń dla nauczycieli i organizację konkursów powiatowych. Wcześniej zaplanowane formy zostaną przesunięte na późniejszy termin, o terminie ich realizacji powiadomimy Państwa.
 Podyktowane jest to rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-Cov-2, ogłoszeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju oraz decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach od dnia 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Dziękujemy za wyrozumiałość

Dyrektor PCPPP i DN  Barbara Krzywulicz