• odm-podstawa
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego

Uczniowie szkoły podstawowej mają różną dojrzałość do myślenia abstrakcyjnego. Dlatego w zaleceniach realizacji nowej podstawy programowej z matematyki autorzy sugerują, aby elementy  rozumowania  abstrakcyjnego  były  przedstawiane  na  przykładach  zadań arytmetycznych i geometrycznych. Na warsztatach metodycznych, które odbyły się 21 listopada br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie nauczyciele matematyki poznali ciekawe klocki algebraiczne, które łącząc… Czytaj wiecej →

W dzisiejszych czasach narzędzia wirtualne są obecne niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Umiejętność korzystania z nich jest ważnym elementem wykształcenia każdego człowieka. Współczesny nauczyciel do realizacji zadań dydaktycznych używa obok tradycyjnych środków, również nowoczesne kanały informacyjne. Nauczanie wspomagane narzędziami wirtualnymi stosowane na lekcjach stwarza warunki dla rozwoju myślenia twórczego dzieci. Świat mediów społecznościowych to… Czytaj wiecej →

Konferencja metodyczno – szkoleniowa odbyła się w dniu 19.11.2018r. na sali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. B. Krzywoustego w Głogowie. Wzięło w niej udział 27 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich typów szkół oraz młodzież interesująca się koszykówką z I LO. Prowadzący sędzia Filip Marek w profesjonalny sposób omówił zmiany w przepisach piłki koszykowej na… Czytaj wiecej →

„MATEMATYKA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ…” w różnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy POWIATOWEGO TURNIEJU DRUŻYNOWEGO pod tym tytułem poszukiwali jej w sześciu różnych konkurencjach: W Banku, W Sklepie, Na Działce, Na Zakupach, Na Wycieczce i W Rozrywkach Umysłowych. Konkurs, który się odbył 14 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie, tym razem adresowany był do uczniów… Czytaj wiecej →

„Najlepsze WOW na Twojej lekcji to coś, co nie kosztuje wiele, jest natychmiastowe, dane tu i teraz, jest efektowne, ale też tanie, i jest tym czego oczekuje uczeń, a nie wydumaną przez metodyków strategią.” – takie motto przyświecało pierwszej zorganizowanej po wielu latach konferencji metodycznej dla nauczycieli języka niemieckiego, bowiem od tego roku nauczyciele tegoż… Czytaj wiecej →

Organizacja Głogowskich Dni Turystyki to okazja do spotkania się nauczycieli geografii i przyrody. Tegoroczna konferencja metodyczna miała na celu przede wszystkim zapoznanie nauczycieli z najważniejszymi zmianami w prawie oświatowym, zwłaszcza dotyczącymi awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Spotkanie było okazją do przedstawienia propozycji szkoleniowych Ośrodka Doradztwa Metodycznego w roku szkolnym 2018/2019 w oparciu o kierunki… Czytaj wiecej →

Scroll To Top