• odm-podstawa
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego

Już po raz 26. Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland zorganizowało coroczne sympozjum dla nauczycieli języka angielskiego. Tym razem trzydniowa konferencja odbyła się w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (15-17.09.2017r.) Zgromadziła ponad 500 uczestników w tym około 130 prelegentów. Jak co roku program kongresu był bardzo bogaty i zróżnicowany. Poza wykładami można było uczestniczyć w… Czytaj wiecej →

11 września 2017r. odbyła się konferencja  informacyjna dotycząca wdrażania nowej podstawy programowej w kształceniu zawodowym. Prowadziła ją mgr inż. Maria Koroniak, która jest konsultantką ds. kształcenia zawodowego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Wykładowczynią w Wyższej Szkole Humanistycznej oraz pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie. Omówione zostały zmiany w nazewnictwie typów szkół… Czytaj wiecej →

Kiedy kostka masła jest podzielona dokładnie na pół? Jak ilustrować problemy geometryczne, aby zainteresować ucznia? Jak rozpocząć naukę dowodzenia w szkole podstawowej? Takie zagadnienia między innymi poruszane były na konferencji otwarcia dla nauczycieli matematyki, która odbyła się w dniu 25 września 2017 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zorganizowała ją i poprowadziła Teresa Walczak–… Czytaj wiecej →

Pod takim tytułem 21 września br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyła się konferencja inaugurująca pracę nauczycieli geografii i przyrody w nowym roku szkolnym. Celem spotkania było pobudzenie nauczycieli do refleksji nad własnym warsztatem pracy oraz możliwościami  wykorzystania nowoczesnej technologii informacyjno – komunikacyjnej w nauczaniu. Podczas konferencji przedstawiono podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa… Czytaj wiecej →

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SIECI  WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  NAUCZYCIELI WSPIERAJĄCYCH  UCZNIA ZDOLNEGO Spotkanie odbędzie się w formie warsztatu diagnostyczno – rozwojowego. W programie: Zasady pracy sieci i możliwości dofinansowania form szkoleniowych. Propozycje działań na szkolny 2017/2018. Diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestników sieci. Projekt planu pracy.   Prowadzące – Teresa Walczak, Iwona Rogowska – doradcy… Czytaj wiecej →

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli przedmiotów zawodowych na konferencję informacyjną pt. PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 NOWEJ PODSTAWY PR0GRAMOWEJ Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Program spotkania: 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018 – nowy kierunek polityki oświatowej państwa…. Czytaj wiecej →

Scroll To Top