• odm-podstawa
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego

Głogów, 28.09.2018r. Jeszcze raz o dowodzeniu w szkole podstawowej Dowód jest fundamentem matematyki i równie bez wątpienia stanowi jedną z największych trudności, jakie napotykamy w nauczaniu matematyki. Jeśli to aż taka trudność, to może w szkole nie należy w ogóle uczyć dowodzenia? Zamiast istoty matematyki uczylibyśmy tylko posługiwania się nią – może to wystarczy? Takie… Czytaj wiecej →

„Gry i zabawy ruchowe z krajów europejskich – wdrażanie nowej podstawy programowej” Dnia 6 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie odbyła się konferencja metodyczno – szkoleniowa na temat: „Gry i zabawy ruchowe z krajów europejskich”. W szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Zabawy przygotowała i poprowadziła Beata Bielska… Czytaj wiecej →

W poniedziałek 28 maja 2018r. odbyła się konferencja metodyczna na temat „Co nowego w edukacji wczesnoszkolnej?”. Nauczyciele zostali zapoznani z propozycjami zmian w procedurach awansu zawodowego, jak również systemu oceniania dorobku pracy. Zmiana dotyczy procedury awansu , w których nauczyciele będą mieli możliwość zaprezentowania swego dorobku komisji w toku rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu. Zostaną zwolnieni… Czytaj wiecej →

W czwartek 7 czerwca odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie nauczycieli pracujących w sieci współpracy i samokształcenia wspierających ucznia zdolnego. Poświęcone ono było zmianom w sposobie zgłaszania i dokumentowania innowacji. W myśl rozporządzenia innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. W stosunku do obecnego… Czytaj wiecej →

KONFERENCJA METODYCZNO – SZKOLENIOWA „Wykorzystanie piłek Edubal w grach i zabawach ruchowych”. Konferencja metodyczno – szkoleniowa odbyła się w dniu 23.05.2018r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Głogowie. Wzięło w niej udział 24 nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzące Agnieszka Długosz i Katarzyna Cybula zaprezentowały ciekawy dobór zabaw ruchowych z zestawem piłek… Czytaj wiecej →

Czy ciągły wyścig ma sens? Jaki jest bilans zysków i strat nieustającej pogoni za miejscem w rankingu? A może sukces można osiągnąć inaczej? A może warto postawić na współpracę, która powoduje, że z każdego wydobywa się to co najlepsze, a efekt końcowy podejmowanych działań jest zdecydowanie wyższy. Tym zagadnieniom poświęcona została konferencja metodyczna, która odbyła… Czytaj wiecej →

Scroll To Top