• odm-podstawa
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego

Posts By: pcpppidn

We wtorek 31 maja 2016 r. w Sali Konferencyjno- Wystawienniczej Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie odbyło się sympozjum pod hasłem: Woda jako surowiec i bezcenne dobro, które zostało zorganizowane przez PCPPPiDN w Głogowie i Gimnazjum nr 5. W sympozjum wzięło udział 130 uczniów głogowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Myjąc zęby, czy podlewając trawnik rzadko… Czytaj wiecej →

“My także chcemy wznosić latawce i tak jak zdrowi biegać pod wiatr. Niesprawną ręką zrywać dmuchawce. I z krótszą nogą poznawać świat. Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo. Niepełnosprawni i chcą i mogą: odkrywać góry, zawieszać słońce, darować serca – czujesz ? – gorące! Otwórzcie okna po nocy dzwonku, nie chcemy ciągle sterczeć w przedsionku!”… Czytaj wiecej →

„Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego” Lew Tołstoj Ogromną wiedzą wykazali się finaliści konkursu rozgranego 18 maja br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Jego adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu głogowskiego. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów, kształcenie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków oraz stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu…. Czytaj wiecej →

Niby każdy nauczyciel wie, że trzeba indywidualizować, ale pytanie: jak to robić na swoich własnych lekcjach? I jak indywidualizować, żeby nie zwariować? Na te pytania odpowiedziała pani Anna Abramczyk na warsztatach zorganizowanych w Ośrodku Doradztwa Metodycznego dnia 16 maja 2016r. Podczas tego spotkania poznaliśmy cele, rodzaje, metody i techniki indywidualizacji. A na pytanie: Dlaczego mysz… Czytaj wiecej →

Pod takim hasłem 18 maja br. odbyła się interaktywna konferencja metodyczna dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Celem głównym konferencji było przypomnienie nauczycielom pracującym w różnych typach szkół roli oceny w procesie dydaktycznym oraz zapoznanie ze zmianami w ocenianiu wprowadzonymi przez rozporządzenie MEN. W trakcie zajęć uczestnicy mogli uświadomić sobie jaką rolę ma komunikacja w ocenianiu… Czytaj wiecej →

9 maja 2016 w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Jeden z dziesięciu pod hasłem „Polskie parki narodowe”. W konkursie wzięło udział dziesięcioro uczniów z miejskich szkół podstawowych. Konkurs miał formę popularnego teleturnieju. Podzielony był na 3 etapy. Do drugiego etapu przeszli wszyscy uczestnicy, co oznaczało, że każdy… Czytaj wiecej →

Scroll To Top