• odm-podstawa
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego

Posts By: pcpppidn

W dzisiejszych czasach narzędzia wirtualne są obecne niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Umiejętność korzystania z nich jest ważnym elementem wykształcenia każdego człowieka. Współczesny nauczyciel do realizacji zadań dydaktycznych używa obok tradycyjnych środków, również nowoczesne kanały informacyjne. Nauczanie wspomagane narzędziami wirtualnymi stosowane na lekcjach stwarza warunki dla rozwoju myślenia twórczego dzieci. Świat mediów społecznościowych to… Czytaj wiecej →

Konferencja metodyczno – szkoleniowa odbyła się w dniu 19.11.2018r. na sali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. B. Krzywoustego w Głogowie. Wzięło w niej udział 27 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich typów szkół oraz młodzież interesująca się koszykówką z I LO. Prowadzący sędzia Filip Marek w profesjonalny sposób omówił zmiany w przepisach piłki koszykowej na… Czytaj wiecej →

„MATEMATYKA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ…” w różnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy POWIATOWEGO TURNIEJU DRUŻYNOWEGO pod tym tytułem poszukiwali jej w sześciu różnych konkurencjach: W Banku, W Sklepie, Na Działce, Na Zakupach, Na Wycieczce i W Rozrywkach Umysłowych. Konkurs, który się odbył 14 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie, tym razem adresowany był do uczniów… Czytaj wiecej →

„Najlepsze WOW na Twojej lekcji to coś, co nie kosztuje wiele, jest natychmiastowe, dane tu i teraz, jest efektowne, ale też tanie, i jest tym czego oczekuje uczeń, a nie wydumaną przez metodyków strategią.” – takie motto przyświecało pierwszej zorganizowanej po wielu latach konferencji metodycznej dla nauczycieli języka niemieckiego, bowiem od tego roku nauczyciele tegoż… Czytaj wiecej →

W czwartek 25  kwietnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 1 w Głogowie odbył się finał powiatowego konkursu dla uczniów oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych – „W pogoni za indeksem”, którego organizatorem jest Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty, Starosta Głogowski oraz  Prezydent Miasta Głogowa. Konkurs… Czytaj wiecej →

19 kwietnia br. w Gimnazjum nr 5 w Głogowie odbył się XII Powiatowy Konkurs Geograficzny pod honorowym patronatem Starosty Głogowskiego. Tegoroczna edycja poświęcona była największemu i najbardziej zróżnicowanemu kontynentowi. Uczestnicy mieli do rozwiązania zadania o różnym stopniu trudności, które sprawdzały poprawność logicznego myślenia, formułowania wniosków i dostrzegania zależności przyczynowo- skutkowych. Nie zabrakło pytań dotyczących znajomości… Czytaj wiecej →

Scroll To Top