Głogowska Szkoła Matematyczna

Kolejna część warsztatów metodycznych w ramach Głogowskiej Szkoły Matematycznej odbyła się 13 i 14 kwietnia br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zajęcia dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzili Małgorzata Mikołajczyk i Krzysztof Omiljanowski, dydaktycy i popularyzatorzy matematyki, pracownicy Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uczestnicy mieli wiele okazji do ćwiczenia wyobraźni przestrzennej. Wykonali szereg zadań dotyczących sześcianów, ich siatek czy przekrojów. Modelowali różne problemy matematyczne np. dotyczące objętości jezior mazurskich, przepływu wody w basenach z różną liczbą kaskad.

Nauczyciele rozwijali swe umiejętności dydaktyczne w nauce dowodzenia poprzez stosowanie dowodów dwukolumnowych. Dla uczestników warsztatów bardzo interesujące okazały się porównania podręczników z matematyki w różnych krajach oraz sposoby formułowania w nich zadań matematycznych. Ciekawe było również przedstawienie planu typowej angielskiej lekcji, które nauczycielom przypominało lekcję z elementami oceniania kształtującego. Głogowska Szkoła Matematyczna okazała się kopalnią wielu inspiracji do pracy z uczniami zarówno na lekcjach jak i zajęciach dodatkowych.

Doradca metodyczny
Teresa Walczak