Malowane wiersze

Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie odbyły się warsztaty literacko-plastyczne dla klas I -III. W pierwszej części zajęć uczniowie poznali znaczenie słów: poezja, proza, rym, bawili się tworząc proste rymowanki. W dalszej części zajęć uczestniczyli w spotkaniu autorskim. Gośćmi byli klasowi koledzy, którzy napisali wiersze o Głogowie.

Zawarte są one w tomikach poetyckich wydanych z okazji podsumowania konkursu poetyckiego „Głogów mój dom, moja mała ojczyzna”. Autorzy wierszy odczytali je swoim kolegom i opowiedzieli o uczuciach jakie towarzyszyły im podczas tworzenia poezji.

O godz. 9.00 rozpoczęły się warsztaty plastyczne i uczniowie rozpoczęli wspólne malowanie. Korytarze zmieniły się w olbrzymią pracownię malarską. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem oddali się malowaniu. Wykonywali ilustracje do wybranego wiersza o Głogowie. Liczył się nie tylko pomysł, ale też pasja i serce włożone w pracę.

Kreatywność, umiejętności plastyczne oraz pomysłowość uczniów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
Galerię prac malarskich można było obejrzeć na parterze placówki.
Warsztaty literacko-plastyczne przygotowały: A. Kiziak, U. Lewocka