KONFERENCJA METODYCZNA „Kształtowanie cech motorycznych w siatkówce”

Konferencja metodyczno – szkoleniowa odbyła się w dniu 13.03.2018r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie. Wzięło w niej udział 23 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich typów szkół.

Prowadząca trener II klasy piłki siatkowej Irena Dybczyńska, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie zaprezentowała ciekawy dobór ćwiczeń rozwijających cechy motoryczne niezbędne przy uprawianiu siatkówki.

Przedstawiła różnorodne ćwiczenia na rozgrzewkę z wykorzystaniem atrakcyjnego sprzętu sportowego. Ćwiczenia wykonywały zawodniczki Volley Głogów, uczennice klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie. Zadania były ukierunkowane na kształtowanie cech motorycznych w siatkówce. Dziewczęta doskonalili umiejętność koordynacyjne, poprzez ćwiczenia z użyciem dwóch piłeczek do tenisa ziemnego lub z gumowymi piłkami. Prezentowane ćwiczenia były bardzo ciekawe, prowadzone i omówione w sposób profesjonalny. Organizacja pokazu sprawna, przedstawione ćwiczenia na pewno wzbogacą warsztat pracy nauczycieli, którzy uczestniczyli w konferencji.

Trenerka zapoznała uczestników konferencji z nauczaniem techniki odbić sposobem oburącz dolnym przy pomocy paletek treningowych, które uatrakcyjniają zajęcia, jak również wymuszają właściwą pracę rąk w czasie wykonywania odbicia.

Uczestnicy szkolenia w arkuszu ewaluacyjnym podkreślali kompetencje prowadzącej, ciekawy zestaw ćwiczeń z różnymi przyborami, jasny przekaz słowny. Nauczyciele stwierdzili, że pokazane ćwiczenie są bardzo przydatne w przygotowaniu siatkarzy do gry.
Wśród wymienianych szkoleń wskazywano m .in.: gimnastyka, koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, unihokej, ćwiczenia ze stepami, taniec, zabawy w LA, wf w trudnych warunkach, gry i zabawy z lat 80-tych, zabawy z elementami judo w klasach IV – VII.

Opracowała mgr Beata Bielska – doradca metodyczny wychowania fizycznego