ZAINSPIROWANY NAUCZYCIEL, ZMOTYWOWANY UCZEŃ

W środę 28 lutego br. odbyła się konferencja poświęcona nowoczesnym i nowatorskim metodom nauczania oraz wykorzystaniu technologii informacyjno- komunikacyjnej w nauczaniu, w której wzięło udział 80  uczestników.

Konferencję honorowym patronatem objęli – Starosta Głogowski oraz Prezydent Miasta Głogowa, a  prelegentami byli dr Joanna Mytnik i dr Wojciech Glac – pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, których pasją jest projektowanie sposobów skutecznego uczenia się i motywowania uczniów do aktywnej nauki oraz pan Maciej Roth – przedstawiciel Centrum Rozwoju Edukacji A-Z w Warszawie, przedstawiający narzędzie multimedialne  Corinth Classroom, które wspiera nauczanie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w szkołach podstawowych  i ponadpodstawowych.

Podczas wykładów uczestnicy mogli przekonać się jak  można wykorzystać wiedzę
z zakresu  neurobiologii  w celu wzrostu  skuteczności dydaktyki oraz zainspirować się przykładami autorskich  metod  i narzędzi  motywujących  uczniów do aktywnego  udziału w lekcji.

Prelegenci pokazali w jaki sposób można wykorzystać  nowe technologie w edukacji, aby proces lekcyjny był skuteczny, a przy okazji wprowadzał wiele elementów zabawy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji. Mamy nadzieję, że wykłady staną się  inspiracją w Państwa pracy.

Sporządziła: Iwona Rogowska