Warsztaty szkoleniowe pt.”GRY I ZABAWY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ”

W sobotę 24 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie odbyły się WARSZTATY METODYCZNO – SZKOLENIOWE „Gry i zabawy ruchowe w edukacji przedszkolnej”. Pomysłodawcą warsztatów była Pani Wiceprezydent Bożena Kowalczykowska.

Wykonawcą Ośrodek Doskonalenia Metodycznego w Głogowie. Udział w szkoleniu wzięło 101 nauczycieli edukacji przedszkolnej, a zajęcia prowadziło 9 wykładowców:

  1. mgr Beata Bielska metodyk wychowania fizycznego, nauczyciel SP 3 Głogów- prezentacja metod i form w aspekcie metodycznym
  2. mgr Karolina Marciniak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP3 Głogów – gry i zabawy ruchowe
  3. mgr Agata Leszczyńska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP14 Głogów -zajęcia z tańców integracyjnych
  4. mgr Anna Adamiak nauczyciel wychowania fizycznego SP Przedmoście- zajęcia z gier i zabaw ruchowych z przyborem
  5. mgr Barbara Mastej – Zaorska nauczyciel wychowania fizycznego SP 3 Głogów, instruktor judo – zabawy na bazie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  6. mgr Iwona Ptaszyńska nauczyciel wychowania fizycznego SP 3 Głogów, instruktor tańca- zajęcia z tańca nowoczesnego
  7. mgr Anna Tryka – Klecha nauczyciel Szkoły Podstawowej w Białołęce – małe i duże gry, zabawy w formie wyścigów rzędów
  8. mgr Agnieszka Biernaczyk nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Nielubi – zajęcia z gier i zabawy ruchowych z przyborami i bez przyborów
  9. mgr Michał Kumor nauczyciel wychowania fizycznego SP 8 Głogów – gry i zabawy na małej przestrzeni

Uczestnicy warsztatów w arkuszu ewaluacyjnym podkreślali kompetencje, profesjonalizm i duże zaangażowanie prowadzących, merytoryczną wiedzę, ciekawy dobór gier i zabaw, wykorzystanie różnych przyborów w proponowanych zabawach ruchowych.

Dużym atutem był podział na bloki tematyczne i możliwość skorzystania z zajęć o różnym charakterze. Nauczyciele podkreślali, że przygotowane zajęcia przedstawiały wykorzystanie różnych metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Na warsztatach panowała dobra atmosfera, a trenerzy przedstawili różnorodność gier i zabaw do wykorzystania na zajęciach ruchowych w przedszkolu. Szczególnie zainteresowaniem  cieszyły się zajęcia z tańców integracyjnych, tańca nowoczesnego oraz  zabawy na bazie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia na sali sportowej oceniano wysoko, podkreślając, iż organizatorzy zaproponowali wiele różnorodnych, ciekawych gier i zabaw.

Niektóre z propozycji były proste z wykorzystaniem typowych lub nietypowych przyborów, inne można wykorzystać w swojej pracy w wielu miejscach: w salce przedszkolnej, na placu zabawy czy w  parku miejskim.

W czasie warsztatów panowała dobra, radosna atmosfera, a uczestnicy aktywnie brali udział w proponowanych zajęciach, ingerowali się i wspaniale bawili. W ankiecie uczestnicy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w wszelkiego rodzaju szkoleniach, gdzie będzie dominował taniec, zaczynając od tańców integracyjnych, poprzez nowoczesny, ludowy, zajęcia rytmiczne i z wykorzystaniem muzyki.

Część uczestników chciałaby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych różnymi metodami i tu wyróżniano metody twórcze : K. Orfa, R. Labana, A.M. Kniesów, W. Sherborne, Batti Stauss.

 

Opracowała Beata Bielska – doradca metodyczny wychowania fizycznego