IV Konkurs Krajoznawczo – Historyczny „Szlakiem głogowskich zabytków i pomników” rozstrzygnięty

Dnia 31 stycznia br. w Technikum nr 6 w Głogowie już po raz czwarty odbył się Konkurs Krajoznawczo- Historyczny „Szlakiem głogowskich zabytków i pomników”
dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
Tegoroczną edycję konkursu zorganizowało Technikum nr 6 w Głogowie we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego.

Celem konkursu jest przede wszystkim: kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej, kształcenie uczuć patriotycznych i szacunku do małej ojczyzny, popularyzowanie
i pogłębianie wiedzy o mieście, jego przeszłości i współczesności oraz integrowanie uczniów różnych typów szkół. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test wiedzy o głogowskich pomnikach i zabytkach, a w drugiej musieli wykazać się znajomością miasta zarówno współczesnego, jak i przedwojennego przedstawionego
na zdjęciach.

W konkursie wzięło udział jedenaście dwuosobowych zespołów. Laureatami IV Konkursu Krajoznawczo – Historycznego w kategorii szkół podstawowych zostali, podobnie jak w ubiegłych latach, uczniowie dawnego Gimnazjum nr 2 – obecnie Szkoły Podstawowej nr 3, których do konkursu przygotowała pani Tamara Chojnacka.

Drugie miejsce w tej kategorii (podobnie jak w ubiegłym roku) zdobyli uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego, a trzecie (podobnie jak w zeszłym roku) uczniowie dawnego Gimnazjum
nr 4. Na czwartym miejscu, ze stratą zaledwie 0,5 punktu do trzeciego miejsca uplasowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Kotli ii Liceum Aslan.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepiej wypadli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego. Kolejne miejsca zajęli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Głogowie.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Głogowski, który ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz prezydent Miasta Głogowa. Wszystkim uczniom gratulujemy wiedzy
i zachęcamy do dalszego zgłębiania historii naszego miasta, a opiekunom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie młodzieży do konkursu.