SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI METODYCZNEJ „Podstawy w nauczaniu techniki gry badmintona”

Konferencja metodyczno – szkoleniowa odbyła się w dniu 13.02.2018r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie. Wzięło w niej udział 32 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich typów szkół.

Prowadzący trener II klasy tenisa ziemnego Jarosław Blida, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie zaprezentował ciekawy dobór ćwiczeń nauczających technikę forhendu i bekhendu w badmintonie. Zadania były ukierunkowane na sposoby poruszania się po boisku w badmintonie i sposoby odbioru lotki.
Trener wskazał w jaki sposób uniknąć błędów w nauczaniu i w jaki sposób przy małej ilości sprzętu (paletek) zwiększyć intensywność zajęć. Ćwiczenia pokazane były na grupie uczniów, którzy na co dzień nie trenują badmintona.

Celem konferencji była prezentacja atrakcyjnych metod nauczania techniki gry w badmintona, które można wykorzystać podczas zajęć wychowania fizycznego. Prowadzący omówił sprzęt i przybory wykorzystywane w tej dyscyplinie. Przedstawił zestaw mobilnego badmintona umożliwiającego grę na korytarzu, zestaw linii.
Nauczyciele biorący udział w konferencji mieli możliwości zaobserwowania tych samych ćwiczeń na różnych poziomach umiejętności ćwiczących, którzy byli między 10 a 14 rokiem życia. Dodatkową atrakcja konferencji był pokaz dynamiki gry w badmintonie pomiędzy Jarosławem Blidą, a zaproszonym gościem Panem Grzegorzem Dziadulewiczem z Koła Miłośników Badmintona „Lotka” z Jerzmanowej.
Uczestnicy szkolenia w arkuszu ewaluacyjnym podkreślali kompetencje prowadzącego, profesjonalizm i komunikatywność. Nauczyciele wyrazili opinię, że przedstawione ćwiczenia są ciekawą propozycją i na pewno wykorzystają je na własnych lekcjach.

Wśród wymienianych szkoleń wskazywano m.in.: piłkę koszykową, siatkówkę, LA, tenis ziemny, sędziowanie w grach sportowych, unihokej, pływanie, zabawy z eduballami, podstawy rugby, hokej, gry rekreacyjne terenowe, taneczne formy terenowe, boulle, tańce integracyjne, ringo, dyscypliny nieolimpijskie i gimnastykę.

Opracowała mgr Beata Bielska – doradca metodyczny wychowania fizycznego