Co z tą nudą? Boredom as a silent enemy: opportunities for coping with it the L2 classroom – sprawozdanie z seminarium

Boredom as a silent enemy: opportunities for coping with it the L2 classroom. – to tytuł seminarium metodycznego, które prowadziła dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ (zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii).  To już kolejna współpraca Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie z Uniwersytetem Zielonogórskim.  Współpraca ta ma charakter cykliczny i obejmuje, m.in., dzielenie się wiedzą wykładowców Wydziału Humanistycznego UZ z nauczycielami powiatu głogowskiego.

W pierwszej części Pani Profesor zaprezentowała teoretyczne, tj. psychologiczne i kognitywne aspekty ‘nudy’ jako zjawiska. Następnie zreferowała stan badań nad ‘nudą’ oraz omówiła wyniki analiz empirycznych związanych z zagadnieniem nudy na zajęciach językowych. W dalszej części seminarium prof. Zawodniak sygnalnie zasugerowała kilka rozwiązań metodycznych związanych ze sposobami przezwyciężania nudy na zajęciach języków obcych.

Serdecznie dziękuję nauczycielom za obecność na seminarium i dyskusję.

Pani Profesor Joannie Zawodniak dziękuję za przyjazd i inspirującą prelekcję.

Zapraszam na kolejne konferencje!

 

Urszula Majdańska-Wachowicz