Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Wspierających Ucznia Zdolnego rozpoczęła działanie.

27 września br. odbyło się pierwsze spotkanie Sieci Współpracy  i Samokształcenia  dla  Nauczycieli  Wspierających Ucznia  Zdolnego. Miało ono charakter warsztatu diagnostyczno – rozwojowego, którego celem było zebranie propozycji do planu pracy.

Prowadzące przypominały zasady pracy sieci oraz ukazały możliwości dofinansowania form szkoleniowych, przedstawiły również własne propozycje działań na rok szkolny 2017/2018.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyłoniono następujące obszary do rozwoju:

  • TIK i jego wykorzystanie w edukacji i rozwoju osobistym
  • metodyka pracy nauczyciela ze szczególnym wykorzystaniem metody escape room
    i grywalizacji
  • kreatywność i praca zespołowa.

Na spotkaniu obecnych było 17 nauczycieli różnych specjalności, byli wśród nich matematycy, przyrodnicy, poloniści, historycy, nauczyciele informatyki, techniki, edukacji wczesnoszkolnej i języków obcych oraz biolog, plastyk, pedagog i logopeda.

Dziękujemy uczestnikom  za zaangażowanie podczas zajęć, które pozwoliło nam opracować projekt planu pracy. Szczegółowy plan pracy na stronie http://odm.pcpppidn.eu/ w zakładce Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w środę 25 października. Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej nr 11 w Głogowie o godz. 15.30

Koordynatorzy sieci:
Teresa Walczak , Iwona Rogowska